افتخارات سال تحصیلی 96-95

افتخارات کسب شده دبستان حکمت نوین در  سال تحصیلی 96-95

1- کسب مقام اول مسابقات تنیس روی میز در منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران

2- کسب مقام سوم مسابقات بدمینتون در منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران

3- کسب مقام سوم انفرادی  مسابقات ژیمیناستیک در منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران

4- کسب مقام دوم مسابقات حفظ قرآن و اذان در منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران

 

5- کسب مقام اول در مسابقات کتابخوانی در منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران

6- کسب مقام برگزیده در مسابقات احکام در منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران

7- کسب مقام دوم  در مسابقات نقاشی همگانی در منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران

 

8- کسب مقام اول  در مسابقات نویسنده کوچک در منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران

9- کسب مقام قابل تقدیر در مسابقات سرود منطقه 8 آموزش و پرورش استان تهران

10- کسب مقام قابل تقدیر در مسابقات تئاتر منطقه 8 آموزش و پرورش استان تهران

 

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید