فعالیت های پایه دوم-97-96

فعالیت های پایه دوم

آزمایش علوم: پیدایش شب و روز

زنگ ریاضی: یادگیری وتمرین مهارت استفاده از متر خیاطی برای اندازه گیری

 

زنگ علوم : مسابقه ی ماشین های بادکنکی

تلفیقی از هنر وریاضی : کاشی کاری وهنر معماری اسلامی

زنگ ریاضی: انجام تمرین های جدول ارزش مکانی همراه با چرتکه

کنفرانس علوم :  پیام رسانی توسط نور ومنابع نور طبیعی ومصنوعی

زنگ ریاضی -نصب بر چسب قیمت روی لوازم و بازی خرید وفروش

کنفرانس علوم

زنگ فارسی

زنگ ریاضی

آزمایشات علوم

کاردستی دانش آموزان

زنگ ریاضی

کنفرانس دانش آموزان

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید