فعالیت های پایه دوم-98-97

فعالیت های پایگاه تابستانی

زنگ علوم و آزمایش

جشن قرآن 

جشن نماز

کنفرانس درس علوم

زنگ نمایش

برگزاری جشن عید مبعث در کلاس دوم

نمایش فیلم های آموزشی

 

 

 انجام آزمایشات علوم 

بازدید از نانوایی

جشن امام زمان (ع)

ارائه کنفرانس درس علوم توسط دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید