پایه سوم، سال تحصیلی98-97

فعالیت های پایه سوم

دست ورزی ریاضی

تغذیه سالم

کار کلاسی (سالاد الویه)

آزمایش علوم

جشن عید مبعث

کنفرانس درس علوم

اجرای نمایش

زنگ هنر

کنفرانس درس فارسی

مسابقه طناب کشی

جشن خودکار 

اجرای طرح جابر

فعالیت کلاسی

کنفرانس درس فارسی

زنگ هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه