پایه پنجم، سال تحصیلی98-97

فعالیت های پایه پنجم

آزمایش علوم

ارائه کنفرانس

زنگ رباتیک

بهداشت و سلامت

مجمع قرآنی

 

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید