پایه ششم، سال تحصیلی98-97

فعالیت های پایه ششم

برگزاری آزمون مبتکران

اهدا کارت امتیاز به برگزیدگان آزمون مبتکران

یک روز شاد در کنار هم با صرف نهار

زنگ کنفرانس با پذیرایی خوشمزه

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید