افتخارات سال تحصیلی 95-94

شرکت دانش آموزان در مسابقات ورزشی ، قرآنی و هنری و کسب افتخارات زیر:

1- کسب مقام سوم مسابقات هندبال در منطقه هشت آموزش و پرورش شهر تهران

 

2- کسب مقام دوم مسابقات نقاشی گروهی در منطقه هشت آموزش و پرورش شهر تهران

 

3- کسب مقام سوم مسابقات تئاتر در منطقه هشت آموزش و پرورش شهر تهران

 

 

4- کسب مقام سوم مسابقات شنای انفرادی در دو رشته کرال سینه و قورباغه در منطقه هشت آموزش و پرورش شهر تهران

5- کسب مقام سوم مسابقات اذان در منطقه هشت آموزش و پرورش شهر تهران

6- کسب مقام قابل تقدیر مسابقات سرود در منطقه هشت آموزش و پرورش شهر تهران

7- کسب مقام منتخب برتر مسابقات قصّه نویسی در منطقه هشت آموزش و پرورش شهر تهران

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید